Kambodża – kraj otrząsający się z wojny

Kambodża - kraj otrząsający się z wojny

HBOT wyzwala wiele pozytywnych zdarzeń fizjologicznych:

Nowa tkanka dążenie do wypełnienia przestrzeni martwej tkanki rany wymaga 24 razy oksydacyjny wybuch. Ta silna konkurencja dla tlenu może powodować stan zapalny i obrzęk. HBOT zapewnia ten dodatkowy tlen.

Sesje HBO przed operacją eliminuje zjawisko reperfuzyjne, zmniejszając prawdopodobieństwo tworzenia blizny. Zmniejsza to także stan zapalny i obrzęk.

Kambodża - kraj otrząsający się z wojny

Niedotlenienie normalnie perfundowanej tkanki może pojawić się nieoczekiwanie po operacyjnie z powodu reakcji zapalnych i obrzęków. HBOT koryguje niedotlenienie i dramatycznie zmniejsza stan zapalny i obrzęk.

HBO zwiększa replikację fibroblastów i produkcję kolagenu. Powoduje to również stosunek RNA / DNA, w tkankach, co oznacza zwiększone powstawanie szorstkiej siateczki śródplazmatycznej komórek z zranionej powierzchni.

Od Beverly Hills do Nowego Jorku, coraz więcej chirurgów kosmetycznych dodajesz tlenoterapia Hiperbarycznej ich protokołem, rutynowo leczenia swoich pacjentów przed i po zabiegu kosmetycznego, czasami dostarczanie do komory hiperbarycznej w prawo w swoim biurze.

Artykuł dzięki: Akademia Prawa Jazdy